Tynkowanie

Zasady układania tynków cementowo-wapiennych

Aktualnie tynki cementowo-wapienne są rzadziej wykorzystywane niż gipsowe. Ich układanie wymaga więcej pracy i czas ich wysychania jest dłuższy. Nanosi się je w trzech warstwach.

Wykańczanie ścian tynkami cementowo-wapiennymi zajmuje dużo czasu, ponieważ musimy nanieść aż trzy warstwy: obrzutkę, narzut i gładź. Między nakładaniem kolejnych warstw trzeba robić przerw, aby poprzednia się związała i nieco przeschła.
Czas trwania robót warunkuje również dokładność postawienia ścian. Jeśli są one wymurowanie starannie, są równe, zaoszczędzimy zarówno czas jak i materiał tynkarski, które w przeciwnym razie poświęcilibyśmy na wypionowanie i wyrównanie ścian.

Etapy układania tynków

Najbardziej skomplikowaną pracą podczas układania tynku cementowo-wapiennego jest jego zacieranie. Trudność polega na tym, że trzeba dobrze ocenić kiedy można rozpocząć tą czynność. Jeśli wykonawca za wcześnie rozpocznie zacierać miękką zaprawę tynkarską, zrobi w niej dziury. Z kolei gdy zrobi to za późno zaprawa nadmiernie przeschnie i nie da się uzyskać oczekiwanego rezultatu.
Prawidłowo dobrany i ułożony tynk wewnętrzny sprawi, że ściany będą proste i równe. A na tynku dobrze będą układać się farby, tapety czy płytki ceramiczne. Warto zatem zacząć od sprawdzenia stanu podłoża, przyjrzenia się spoinom. W przypadku gdy wykrusza się z nich zaprawa, należy ją usunąć i wypełnić nową.
Następnie dzięki gruntowaniu wyrównamy chłonność podłoża i zapewnimy dobrą przyczepność tynku gipsowego. Tutaj wystarczy jedna warstwa odpowiednio dobranego preparatu.
Dobrze jest także używać przy pracy listew prowadzących, które rozmieszcza się co 1-1,5 m. Umożliwiają one kontrolę grubości tynku i znacznie ułatwiają otrzymanie równej powierzchni.
Aby zwiększyć przyczepność tynku układanego na różnych podłożach i zapobiegać jego pękaniu można wtopić w warstwę zaprawy siatki z włókna szklanego, która zwiększy przyczepność.
Naroża ochronić będziemy poprzez osłonięcie metalowymi profilami zabezpieczającymi je przed uszkodzeniem i umożliwiającymi utworzenie równej płaszczyzny podczas układania tynku.
Świeżo położony tynk powinno się zabezpieczyć przed przeciągami i nasłonecznieniem oraz zadbać o to, by wewnątrz otynkowanego pomieszczenia nie zmieniała się znacznie temperatura.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *