Pozostałe kategorie

Usługa transportowa, a korzystanie z usług księgowej

Usługa transportowa oferowana na danym rynku transportowym posiada określoną cenę wyrażoną w jednostce pieniężnej, która powinna odzwierciedlać jej wartość. W związku z czym cena rynkowa stanowi dla usługobiorcy informację o owym koszcie zaspokojenia swojej potrzeby transportowej.

Kierownictwo przedsiębiorstwa nie zawsze jest w pełni świadome rzeczywistych kosztów własnego transportu. W związku z czym powinien zdecydować się na pomoc MH – biuro księgowe. Ukazuje się, że struktura kosztów własnego transportu może znacznie odbiegać od poszczególnych struktur kosztów w innych dziedzinach. Dużą część kosztów stanowią tu również koszty stałe. Pełne średnie koszty przewozu określonej przesyłki zależą od jej owej wielkości czy trasy przewozu. Według wielu przedsiębiorstw tak rozumiane koszty przewozu ogromu przesyłek własnym taborem są porównywalne z kosztami przewozu pojedynczych przesyłek przez określonych przewoźników publicznych. Cena gotowego wyrobu w dużej mierze zależna jest jednak od kosztów transportu im droższy transport tym cena idzie bardziej w górę, a więc rosną koszty zakupu. Koszty systemu transportowego to jedne z najwyższych kosztów w danym przedsiębiorstwie utrzymanie floty samochodów to spory wydatek – w związku z czym każde przedsiębiorstwo powinno poważnie przemyśleć zakup własnego taboru lub korzystanie z usług firm transportowych. Zdaniem księgowych logistyka polega jednak na kierowaniu procesami transportu towarów lub ludzi, jak i również na postępowaniach, które te procesy wspierają. Co za tym idzie najprościej mówiąc logistyka polega na zarządzaniu procesami, jak i również przepływu dóbr oraz informacji, gdzie proces jest rozumiany, jako ciąg następujących po sobie działań. Pamiętajmy również, że koszty usług transportowych odznaczają się zróżnicowaniem ze względu na gałąź transportu, a ściślej mówiąc ze względu na stosowane środki oraz technologie transportu. Najwyższe koszty będą również występować wtedy, gdy ładunek będzie przewożony samolotem, poza tym najniższe zaś jeśli ładunek wyślemy barką rzeczną. Koszty transportu zależą również od odległości przewozu. Wraz ze wzrostem tejże odległości przewozu koszt jednostkowy transportu będzie maleć. Poza tym rozpatrując z kolei zależność kosztów transportu od szybkości należy również zauważyć, że koszty transportu mają tylko do pewnego momentu osiągnięcia tak zwanej szybkości optymalnej.

Reasumując bezpośrednie koszty transportu oblicza się w taki sam sposób, jak również koszty magazynowania. W sytuacji, gdy musimy jednak uwzględnić w analizie operacji logistycznych układ kosztów kalkulacyjnych, jak i również zobowiązani jesteśmy do transformacji kosztów oraz układu podmiotowego na układ kalkulacyjny. Stosunkowo wysoki udział w kosztach transportu mają również koszty stałe, a więc koszty, które nie reagują w żaden sposób na zmiany wielkości produkcji transportowej koszty rosną zdecydowanie mniej niż proporcjonalnie. Koszty jednostkowe transportu obliczane są jako koszty 1 pasażerokilometra i 1 tonokilometra, czyli jako przeciętne koszty przewozu pasażera lub 1 tony ładunku na odległość 1 kilometra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *