Płytki na ścianie

Przygotowania do położenia glazury

Płytki ścienne możemy montować zarówno na tynkach tradycyjnych jak i suchych. Można je położyć nawet na starych płytkach. Bez względu na to jaki to będzie grunt należy go odpowiednio przygotować.

To właśnie od prawidłowo przygotowanego podłoża i jego właściwości zależy efekt i wytrzymałość montażu płytek ściennych.

Preparaty gruntujące

Ich głównym zadaniem jest minimalizowanie chłonności podłoży mineralnych. Zaprawy klejowe do płytek najczęściej produkowane są za pomocą cementu, więc do związania potrzebna im jest woda zarobowa. Chłonne podłoża z kolei odciągają wodę z warstwy kleju, co wpływa na wiązanie cementu i znacznie redukują przyczepność okładziny. Preparaty gruntujące mają również na celu „sklejenie” warstwy pyłu i kurzu, które są obecne na każdej budowie. Pył ten również niekorzystnie wpływa na zdolność klejącą zapraw. Ponadto grunt spełnia funkcję rozdzielającą. Jeśli podłożem pod płytki jest tynk gipsowy, to cement zawarty w kleju reaguje chemicznie z podłożem, wskutek czego glazura odspaja się.

Hydroizolacja

Częstym błędem myślowym jest traktowanie okładzin z płytek ceramicznych jako bariery dla wody. Wprawdzie same płytki nie przepuszczają wody, jednak spoiny wypełnione cementową fugą są chłonne. Ponadto, podejścia wodociągowe i kanalizacyjne przebiegają przez okładzinę ceramiczną. Stanowią one szlaki, którymi woda może się dostać pod płytki.
W pomieszczeniach narażonych na większe działanie wody takich jak łazienki, pralnie, kuchnie, stosowanie izolacji pod płytkowych jest niezbędne. System hydroizolacji to nie tylko powłoka z preparatu potocznie określana folią w płynie, lecz również taśmy do naroży i dylatacji, mankiety uszczelniające połączenia izolacji z podejściami wodno-kanalizacyjnymi, tulejami przepustów i wpustami odwodnieniowymi.
Do systemu zakwalifikować trzeba także kleje przeznaczone do montażu płytek na hydroizolacji powłokowej, zaprawy do fugowania o parametrach hydrofobowych i antygrzybicznych oraz trwale elastyczne uszczelniacze. Warto zapamiętać, że jeśli zignorujemy jakikolwiek element systemu narazimy się na brak skuteczności ochrony przeciw wnikaniu wilgoci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *