Tynkowanie

Problem z odpadającym wewnętrznym tynkiem cementowo-wapienny

Kupując stary dom musimy liczyć się z niespodziankami remontowymi. Powszechnym problemem jest odpadający tynk. Jak naprawić uszkodzoną ścianę?

W starym budynku tynk cementowo-wapienny może nie trzymać się dobrze podłoża. Zanim takie uszkodzenie zostanie naprawione, należy skontrolować, czy tynk był odspojony tylko w tym miejscu, czy też w jakiś innych. Miejsca, w których tynk odspaja się od podłoża, nazywane potocznie odparzeniami, wyszukuje się opukując ścianę młotkiem. Tynki odparzone wydają głuchy odgłos, natomiast te dobrze związane z podłożem wydają czysty dźwięk. Ta kwestia determinuje sposób wykonania naprawy ściany.

Naprawa odpadającego tynku

Najpierw należy zacząć od skucia odpadającego tynku. Jeżeli takich słabo trzymających się części tynku jest na całej ścianie nie zbyt dużo można dokonać jedynie miejscowych uzupełnień. Z kolei gdy tynk jest odspojony na pokaźnym obszarze należy naprawić całą ścianę, a najlepiej wszystkie w danym pomieszczeniu.
Bez względu na to czy, czy robimy remont całego tynku, czy naprawiamy tylko niektóre miejsca, musimy pamiętać, że odsłonięty mur przed uzupełnieniem należy zagruntować emulsją. Gruntowanie pomoże zmniejszyć jego chłonność i poprawi przyczepność nowej warstwy tynku.
W miejsca zlikwidowanego starego tynku najlepiej użyć tej samej zaprawy, z jakiej był on wykonany. Można do tego wykorzystać gotową zaprawę, ale należy uwzględnić jej uziarnienie. W celu zminimalizowania widoczności naprawianego miejsca powinien być użyty taki tynk, którego uziarnienie jest podobne do tego jakie miał stary. Jeżeli będzie zbyt gładki, taką zaprawę można pomieszać z piaskiem.
Nałożenie nowego tynku tak, by połączenie obu powierzchni nie było widoczne jest niestety bardzo trudne. Po naprawie zazwyczaj ściana nie wygląda najlepiej. Warto ujednolicić jej powierzchnię, by nowe i stare fragmenty tynku stanowiły integralną całość. Można dokonać tego szpachlując wszystkie ściany w pomieszczeniu zaprawą gipsową, czyli wykonując sztablaturę.
Tak naprawione i odnowione ściany gotowe są do ostatecznego wykończenia, np. farbą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *